Projekt Y-DNA Rodu Lapinskich (Lapinski surname Y-DNA Project)
    Ostatnia aktualizacja / Last update: 7-VII-2013 by L.Lapinski       Panel 1. 1-12 Panel 2. 13-25 Panel 3. 26-37 Panel 4. 38-67 Panel 5. 68-111 Inne
Nr Zestaw    / Kit Najstarszy znany przodek / Most Distant Ancestor 3 3 1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 G Y Y 4 6 5 5 C C 4 4 5 5 3 3 5 5 6 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 6 5 4 5 6 4 5 7 4 6 4 5 7 7 7 5 5 5 5 5 4 5 6 5 6 4 4 4 G 4 4 G 5 7 5 6 5 7 5 5 5 5 7 6 5 6 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 8 8 2 8 3 8 9 8 5 5 5 5 5 4 3 4 4 6 6 6 6 6 A C C 5 0 7 7 D D 4 3 3 7 9 9 9 3 4 7 0 1 2 1 1 5 9 3 9 3 5 4 8 2 4 1 6 8 7 4 9 6 1 8 3 9 4 1 1 1 0 5 4 8 2 9 3 3 7 3 6 5 4 A 6 4 A 2 1 9 5 3 1 0 1 6 5 2 3 8 4 9 1 3 6 3 9 9 9 9 9 9
3 0   1 5 5 6 8 9 9 2 9 8 9 9 5 4 7 7 8 9 4 4 4 4 0 T A A 6 7 6 0 Y Y 2 8 1 8 5 5 0 7 1 2 6 1 5 3 3 7 4 6 0 4 0 4 1 0 6 7 8 7 2 0 2 5 0 5 2 5 0 4 6 7 5 6 9 9 2 4 3 6 5 8 2 2 5 T 3 1 A 5 2 3 0 2 5 4 3 1 2 6 5 7 3 7 0 4 1 5 9 9 9 9 9 9
        a b       |   |   a b             a b c d   A                         S S         S     a b                                                                             A     T                                                
                  1   2                               I I         a b         1 1         1                                                                                     A     1                                              
                                                    H I I                     a b                                                                                               1     B                                              
                                                    4                                                                                                                           0     0                                              
                                                            a b                                                                                                                             7                                                  
Linia Podlaska herbu LUBICZ (Nobility line, LUBICZ coat-of-arms).                                                                                            Haplogrupa R1a1a1b1a1a (Z282+, M458+, L260+) DYSTANS (mutacje) DYSTANS (markery) ZGODNOSC (w %)                            
  HAPLOTYP MODALNY / MODAL HAPLOTYPE 13 25 17 10 10 14 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 23 14 20 31 13 16 16 16 11 11 19 23 16 17 18 19 34 40 13 11 11 8 17 17 8 12 10 8 12 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 12 12 11 13 12 11 12 13 31 15 9 15 12 26 27 19 12 12 12 12 10 9 12 11 10 11 11 30 12 13 24 13 9 10 19 15 19 12 23 14 12 15 24 12 23 19 10 15 17 9 11 11 23 T 23.1 T 25 C
1. 171121 Aleksander Lapa 'Kucz' +~1577 Lapy Rechy -> Julian Lapinski-Rosmian 1834-1911, Lapy Debow. 0 0 100% 13 25 17 10 10 14 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 23 14 20 31 13 16 16 16 11 11 19 23 16 17 18 19 34 40 13 11 11 8 17 17 8 12 10 8 12 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 13 25 21 12 12 11 13 12 11 12 13 23 T 23.1 T 27 C
2. 132464 Aleksander Lapa 'Kucz' +~1577 Lapy Rechy -> Maciej Lapinski-Rosmian 1834-1911, Sokoly Jazw. 2 2 94,6% 13 25 17 10 10 14 12 12 10 13 11 30 16 9 9 11 11 23 14 20 31 13 16 16 16 11 11 19 23 16 17 18 19 34 41 13 11 11 8 17 17 8 12 10 8 12 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 12 25 21 12 12 11 13 12 11 12 13 27 23.1 T 24 T 26 C
3. 221458 Stanislaw Lapa 'Kucz' +~1539 Lapy Rechy -> Pawel Lapinski-Rafal 1796-1827/41, Lapy Szolajdy 1 1 97,3% 13 25 17 10 10 14 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 23 14 20 31 13 16 16 16 11 11 19 23 16 17 18 19 34 40 12 11                                                             22 T 23.1 T 25 C
4. 154872 Bartosz Lapa 'Siwko' +~1546 Lapy Debowina -> Wawrzyniec L.-Basiewicz ~1779-~1850, L. Debow. 4 1 97,3% 13 25 17 10 10 10 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 23 14 20 31 13 16 16 16 11 11 19 23 16 17 18 19 34 40 13 11                                                            
5. 134759 Mikolaj Lapa 'Siwko'  +~1577 Lapy Rechy -> Tomasz Lapinski-Bak ~1731-1781 Lapy Plusniaki 3 3 91,9% 13 25 17 10 10 14 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 23 14 20 31 13 15 16 16 12 11 19 23 16 17 18 18 34 40 13 11 11 7 17 17 8 11 10 8 12 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 12 12 11 13 12 11 12 13        
6. 181805 Wojtasz Lapa 'Szczerba' +~1542 Lapy Wojtasze -> Bonawentura L.-Plaksa 1785-1838, Plonka Kosc. 1 1 97,3% 13 25 17 10 10 14 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 23 14 20 31 13 16 16 16 11 11 19 23 16 17 17 19 34 40 13 11                                                                    
7. 134936 Maciej  Lapa 'Kus'   +~1565 Lapy Wity -> Michal Lapinski-Kus 1776-1835, Czarnowo Undy 2 2 94,6% 13 25 17 10 10 14 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 23 14 20 31 13 16 16 16 11 11 19 23 16 17 17 19 34 41 13 11 11 8 17 17 8 12 10 8 12 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 12 12 11 13 12 11 12 13        
8. 134001 Jakub  Lapa 'Luba' +~1562 Lapy Wity -> Franciszek Lapinski-Wzorek ~1787-1858, Brzozowo P. 3 3 91,9% 13 25 17 10 10 14 12 12 10 13 11 30 17 9 10 11 11 23 14 20 31 13 16 16 16 11 11 19 23 16 16 18 19 35 40 13 11 11 8 17 17 8 12 10 8 12 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 12 12 11 13 12 11 12 13        
9. 125922 Jakub  Lapa 'Luba' +~1562 Lapy Wity -> Szymon Lapinski-Bodaj 1742-1825, Kropiwnica Racib. 5 5 86,5% 13 25 17 10 10 14 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 23 14 20 32 13 16 16 16 11 11 19 23 16 16 18 20 35 41 13 11 11 8 17 17 8 11 10 8 12 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 13 25 21 12 12 11 13 12 11 12 13 31 15   15   26 25 19 12 12 12 12 10 9 12 11 10 11 11 30 12 13 24 13 9                     12 23   10     10 11 11 23 T 24.1 T 25 C
10. 195451 Jakub  Lapa 'Luba' +~1562 Lapy Wity -> Michal Lapinski-Pawlak 1810-18…, Lapy Bociany 4 4 89,2% 13 25 17 10 10 14 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 23 14 20 32 13 16 16 16 11 11 19 23 16 16 29 19 35 40 13 11                                                                    
11. 236633 Serafin Lapa 'Bocianowicz' +~1570 Lapy Bociany -> Jan L.-Gawrysik ~1750-~1810, Lapy Bociany 11 7 75,7% 13 25 17 10 10 14 12 12 10 13 11 31 17 10 10 11 11 23 14 20 31 16 16 16 16 11 11 19 23 16 17 17 19 39 39 13 11 12 8 17 17 8 12 10 8 12 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 13 12 11 13 12 11 12 13        
12. 249160 Tomasz Lapa 'Lynka' +~1562 Lapy Lynki -> Stefan Lapinski-Kondup 1783-po 1851, Lapy Lynki - - - 13 25 17 10 10 14 12 12 10 13 11 31 16 9 10 11 11 23 14 20 31 13 16 16 16                                                                                    
13. 168249 Maciej Lapa 'Bursza' +~1567 Lapy Gozdziki -> Andrzej Lapinski-Kopec 1757-~1820, Lapy Gozdziki 6 5 86,5% 13 25 17 10 10 14 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 23 14 20 31 13 16 16 17 11 11 19 23 15 17 18 19 35 38 13 12                                                                    
14. 168826 Maciej Lapa 'Bursza' +~1567 Lapy Gozdziki -> Klemens Lapinski-Kopec 1777-18..., Plonka Matyski 5 4 89,2% 13 25 17 10 10 14 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 23 14 20 31 13 16 16 17 11 11 19 23 16 17 18 19 36 39 13 12                                                                    
  HAPLOTYP MODALNY / MODAL HAPLOTYPE DYSTANS   ZGODNOSC 13 25 17 10 10 14 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 23 14 20 31 13 16 16 16 11 11 19 23 16 17 18 19 34 40 13 11 11 8 17 17 8 12 10 8 12 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 12 12 11 13 12 11 12 13 31 15 9 15 12 26 27 19 12 12 12 12 10 9 12 11 10 11 11 30 12 13 24 13 9 10 19 15 19 12 23 14 12 15 24 12 23 19 10 15 17 9 11 11 23 T 23.1 T 25 C
Linia Sandomierska. Haplogrupa R1a1a1b1a1a (Z282+, M458+, L260+)                                                                                                                      
15. 136364 Jozef Lapinski, w. Sandomierskie 13 7 75,7% 13 26 17 10 10 14 12 12 10 13 11 30 17 10 10 11 11 23 14 20 31 12 15 16 16 11 11 19 23 16 17 17 18 35 35 13 11 11 8 17 17 8 12 10 8 12 10 12 20 22 15 10 12 12 14 8 14 25 21 12 12 11 13 11 11 12 13 30 15 9 15 11 26 27 19 12 12 12 12 10 9 12 11 10 11 11 30 12 15 24 13 9 10 19 15 19 12 23 15 12 15 24 12 23 19 10 15 18 9 11 11            
Inne linie (other lines) Haplogrupa R1a1a1b1a (Z282+)                                                                                                                      
16. 168067 Piotr Lapinski,  Kujawy 15 14 62,2% 13 25 16 10 11 14 12 12 10 14 11 31 15 9 10 11 11 24 14 19 31 13 15 15 15 11 11 19 23 16 15 19 17 34 40 12 11                                                            
17. N51999 Jan Lapinski,    Janow 17 13 64,9% 13 25 16 11 13 14 12 12 11 13 11 30 15 9 10 11 11 23 14 20 33 12 15 15 16 12 12 19 23 15 17 18 19 34 40 15 11 11 8 17 17 8 11 10 8 11 11 12 22 22 15 10 12 12 14 8 14 23 21 12 12 12 13 11 11 12 13
18. 157639 Jozef Lapinski,  Pomiechowo 20 16 54,9% 13 25 16 11 11 15 12 12 10 14 11 31 15 9 10 11 11 25 14 20 31 12 14 14 16 8 12 19 23 15 16 18 19 34 38 12 11                                                            
Inne linie (other lines) Haplogrupa R1b1a2 (M269+)                                                                                                                      
19. 155270 Ignacy Lapinski, Poryck, Wolyn >20 >20 35,1% 13 23 14 11 12 14 12 12 12 13 13 29 17 8 9 11 11 24 14 19 27 15 16 16 17 11 10 19 23 17 15 19 16 36 38 12 12                                                            
20. 182258 Tomasz Lapinski, Warszawa >20 >20 37,8% 13 24 14 11 11 15 12 12 13 13 13 29 15 9 10 11 11 26 15 17 24 15 16 17 17 11 11 19 23 16 15 16 17 36 38 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
Linia Podlaska II herbu PIERZCHALA (Nobility line, PIERZCHALA coat-of-arms).                                                                                            Haplogrupa J2b2a (M241+ L283+)                                                                                                                      
21. 269794 Marek Sasin, wzm.1528 -> Jan Lapinski-Laba, 1763-1830, Lapy Zieciuki >20 >20 27,0% 12 24 16 10 13 17 11 15 11 12 11 28 16 8 9 11 11 27 15 19 29 13 16 16 17 11 11 20 20 14 14 17 18 36 36 11 9                                                            
22. 249170 Marek Sasin, wzm.1528 -> Adam Lapinski-Laba, 1774-~1828, Lapy Zieciuki >20 >20 27,0% 12 24 16 10 13 17 11 15 11 12 11 28 16 8 9 11 11 27 15 19 29 13 16 16 17 11 11 20 20 14 14 17 18 36 37 11 9                                                            
Linia zydowska (Jewish line) Haplogrupa J2a (M410+)                                                                                                                      
23. N52404 Max Lapinski, Brzesc Litewski >20 >20 27,0% 12 23 15 9 14 16 11 16 11 13 11 29 14 8 9 11 11 26 14 20 30 13 13 15 15 10 11 19 22 15 13 16 19 38 38 12 9                                                            
       zgodnosc        zgodnosc
http://www.familytreedna.com/public/Lapinski/default.aspx        +1 mutacja        -1 mutacja R1a1a* Haplogrupa potwierdzona testami / Haplogroup confirmed by tests
http://www.lapinscy.org        +2 mutacje        -2 mutacje R1a1 Haplogrupa domniemana / Haplogroup predicted
       +3 mutacje        -3 mutacje
       >+3 mutacje        >-3 mutacje