Updated 19 April 2014 FTDNA  37 Marker Test FTDNA 38-67 Panel FTDNA 68-111 Panel
ID Name * 3 3 1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 G Y Y 4 6 5 5 C C 4 4 5 5 3 3 5 5 6 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 6 5 4 5 6 4 5 7 4 6 4 5 7 7 7 5 5 5 5 5 4 5 6 5 6 4 4 4 G 4 4 G 5 7 5 6 5 7 5 5 5 5 7 6 5 6 4 5 4 4 4
H 9 9 9 9 8 8 2 8 3 8 9 8 5 5 5 5 5 4 3 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 A C C 5 0 7 7 D D 4 3 3 7 9 9 9 3 4 7 0 1 2 1 1 5 9 3 9 3 5 4 8 2 4 1 6 8 7 4 9 6 1 8 3 9 4 1 1 1 0 5 4 8 2 9 3 3 7 3 6 5 4 A 6 4 G 2 1 9 5 3 1 0 1 6 5 2 3 8 4 9 1 3 6 3
a 3 0   1 5 5 6 8 9 9 2 9 8 9 9 5 4 7 7 8 9 4 4 4 4 4 4 4 0 T A A 6 7 6 0 Y Y 2 8 1 8 5 5 0 7 1 2 6 1 5 3 3 7 4 6 0 4 0 4 1 0 6 7 8 7 2 0 2 5 0 5 2 5 0 4 6 7 5 6 9 9 2 4 3 6 5 8 2 2 5 T 3 1 A 5 2 3 0 2 5 4 3 1 2 6 5 7 3 7 0 4 1 5
p         a b       |   |   a b             a b c d e f g   A             a b         S S         S     a b                                                                             A     A                                      
l                   1   2                                     I I                     1 1         1                                                                                           T                                      
o                                                           H I I                     a b                                                                                               A                                            
*                                                           4                                                                                                                           1     1                                      
                                                              a b                                                                                                                       0     B                                      
                                                                                                                                                                                              0                                      
                                                                                                                                                                                              7                                      
I Haplogroup  
                                                                                                                                                                                                                                         
K-14 CE Schultz I1 13 22 15 10 13 13 11 14 11 12 11 28 15 8 9 8 11 23 17 20 27 12 14 15 15       11 10 19 21 14 14 17 18 34 35 12 10                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                         
K-13 E Schultz I2b1 14 23 17 10 15 15 11 13 11 14 12 32 15 8 10 11 11 25 14 19 28 11 14 14 15       11 9 19 21 14 14 17 19 36 40 12 10                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                         
E Haplogroup  
                                                                                                                                                                                                                                         
K-1 Jacob Kleopfer b. 1824 Bavaria, Germany E1b1b 13 24 13 10 16 18 11 12 12 14 11 31 15     11 11 26   20 33 14 14 16 18       11 11 19 20               10                                                                                                           15                                     12  
                                                                                                                                                                                                                                         
K-10 Jacob Klepper b. 1741 Germany E1b1b1 13 24 13 10 16 17 11 12 12 14 11 31 15 9 9 11 11 26 14 20 33 14 16 17 18       11 11 19 20 17 13 17 18 32 33 11 10                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                         
K-9 Jacob Klepper b. 1741 Germany E1b1b1 13 24 13 10 16 18 11 12 12 14 11 31 15 9 9 11 11 26 14 20 34 14 16 17 18       11 11 19 20 17 13 17 18 32 33 11 10                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                         
K-16 Michael Klepfer E1b1b1a1b 13 24 13 10 16 18 11 12 12 14 11 31 15 9 9 11 11 26 14 20 33 14 16 17 18       11 11 19 20 17 13 17 18 32 33 11 10 10 8 15 15 8 11 10 8 11 9 0 23 23 20 11 12 12 19 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                         
R Haplogroup  
                                                                                                                                                                                                                                         
K-4 Peter Klepper b. 1792 Hawkins Co., TN, USA R1b1a2 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 18 9 10 11 11 25 15 19 29 15 16 17 17       11 10 19 23 15 15 19 19 36 37 12 12                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                         
K-3 A Klopfer R1b1a2 13 24 14 11 11 16 12 12 12 13 13 29                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                         
T Haplogroup  
                                                                                                                                                                                                                                         
K-5 S G Allen T1 13 22 13 10 13 15 11 12 11 14 13 29 14 9 9 12 12 26 15 19 35 11 11 15 16       10 11 23 25 17 13 18 16 32 34 11 9                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                         
Other Participants  
                                                                                                                                                                                                                                         
K-2 mtDNA tester                                                                                                                                                                                                                                      
K-6 mtDNA tester                                                                                                                                                                                                                                      
K-7 mtDNA tester                                                                                                                                                                                                                                      
K-8 Family Finder tester                                                                                                                                                                                                                                      
K-11 Family Finder tester                                                                                                                                                                                                                                      
K-12 Family Finder tester                                                                                                                                                                                                                                      
K-15 mtDNA tester                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                         
Upgrades Ordered  
                                                                                                                                                                                                                                         
K-16 Y-Refine 67 to 111                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         
New Participants