Projekt Y-DNA Szlachty Ksiestwa Mazowieckiego (Masovian Nobility Y-DNA Project)
admin: Lukasz Lubicz-Lapinski (e-mail: l-lapinski@wp.pl) co-admin: Adam A. Pszczólkowski (e-mail: apszczol@sgh.waw.pl)
http://www.familytreedna.com/public/Masoviannob/default.aspx
Ostatnia aktualizacja / Last update: 4-V-2014 by L.Lapinski Panel 1. 1-12 Panel 2. 13-25 Panel 3. 26-37 Panel 4. 38-47 Panel 5. 48-60 Panel 6. 61-67 Panel 7. 68-75 Panel 8. 76-85 Panel 9. 86-111                                           Inne
Nr Zestaw / Kit FTDNA lub YSearch ID Najstarszy znany przodek / Most Distant Ancestor Powiat gniazdowy Ród (heraldyczny) / Heraldic Clan   3 3 1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 G Y Y 4 6 5 5 C C 4 4 5 5 3 3 5 5 6 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 6 5 4 5 6 4 5 7 4 6 4 5 7 7 7 5 5 5 5 5 4 5 6 5 6 4 4 4 G 4 4 G 5 7 5 6 5 7 5 5 5 5 7 6 5 6 4 5 4 4 4 3 3 3
H 9 9 9 9 8 8 2 8 3 8 9 8 5 5 5 5 5 4 3 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 A C C 5 0 7 7 D D 4 3 3 7 9 9 9 3 4 7 0 1 2 1 1 5 9 3 9 3 5 4 8 2 4 1 6 8 7 4 9 6 1 8 3 9 4 1 1 1 0 5 4 8 2 9 3 3 7 3 6 5 4 A 6 4 A 2 1 9 5 3 1 0 1 6 5 2 3 8 4 9 1 3 6 3 9 9 9
a 3 0   1 5 5 6 8 9 9 2 9 8 9 9 5 4 7 7 8 9 4 4 4 4 4 4 4 0 T A A 6 7 6 0 Y Y 2 8 1 8 5 5 0 7 1 2 6 1 5 3 3 7 4 6 0 4 0 4 1 0 6 7 8 7 2 0 2 5 0 5 2 5 0 4 6 7 5 6 9 9 2 4 3 6 5 8 2 2 5 T 3 1 A 5 2 3 0 2 5 4 3 1 2 6 5 7 3 7 0 4 1 5 9 9 9
p         a b       |   |   a b             a b c d e f g   A                         S S         S     a b                                                                             A     T                                       a b c
l                   1   2                                     I I         a b         1 1         1                                                                                     A     1                                                
o                                                           H I I                     a b                                                                                               1     B                                                
                                                            4                                                                                                                           0     0                                                
                                                              a b                                                                                                                             7                                                  
Haplo E1b1b1a2 (V13+)                                                                    
1. 166853 Jan Mieszkowski, * b.1585, Mieszki-Wielkie, par. Ciechanów Ciechanów Mora (?), Junosza (?) E1b1b1 13